ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (laboratory information system LIS) จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66079525617

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66089016175

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66069135900

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อแถบทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด (Gluco Strip) จำนวน ๒๐๔,๐๐๐ ชิ้น ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding เลขที่โครงการ 66079235135

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 66089184589

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์กำจัดขน และลดริ้วรอยเหี่ยวย่น จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66069102478

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือกรอเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66089056064

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่อง rotary evaporator ขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66079522764

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 630 mA จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66079224435

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66059373241

  ดาวโหลดเอกสาร  

Loading