(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาจ้างทำระบบสารสนเทศโรงพยาบาล จำนวน 1 ระบบ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567)

ebrdd79-67

 

ดาวน์โหลด

Loading