(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดตาชนิดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567)

ebrdd75-67

 

ดาวน์โหลด

Loading