ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.81/2567 (เลขที่โครงการ 67029211453)

ebrd81-67

 

ดาวน์โหลด

Loading