(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567)

ebpp14-67

 

ดาวน์โหลด

Loading