ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปฏิกิริยาแบบฉับพลัน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66017295212

  ดาวน์โหลดเอกสาร  18 tot Read more

 18 total views

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน ของคณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66017449831

  ดาวน์โหลดเอกสาร  12 tot Read more

 12 total views

ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางหู คอ จมูก พร้อมระบบวีดีทัศน์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66027159849

  ดาวน์โหลดเอกสาร  11 tot Read more

 11 total views

ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา พร้อมชุดกระบอกตาแบบกลับภาพด้วยไฟฟ้า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65127552958

  ดาวน์โหลดเอกสาร  14 tot Read more

 14 total views

ประกวดราคาซื้อชุดการกลั่นแบบกะ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66017424824

 11 total views

 11 total views

ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสาร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 66037231165

  ดาวน์โหดลเอกสาร  11 tot Read more

 11 total views,  1 views today

ซื้อกล้องสเตอริโอชนิดใช้แสงแบบ ๒ ตา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 66037233751

  ดาวน์โหลดเอกสาร  12 tot Read more

 12 total views

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ระบบความคมชัดสูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66027202227

  ดาวน์โหลดเอกสาร  13 tot Read more

 13 total views,  1 views today

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66017508224

  ดาวน์โหลดเอกสาร  12 tot Read more

 12 total views

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66017138315

  ดาวน์โหลดเอกสาร  13 tot Read more

 13 total views