ประกาศประกวดราคาเช่าบริการระบบป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) พร้อมวงจรเพื่อการสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.44/2567 (เลขที่โครงการ 67019449636)

  ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.43/2567 (เลขที่โครงการ 67019439714)

  ดาวน์โหลด

Loading

(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกั้นนก อาคารอเนกประสงค์ ของโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เอกสารเลขที่ รด.26/2566)

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องฟอกเลือด จำนวน 3,285 ครั้ง ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.42/2567 (เลขที่โครงการ 66129296893)

  ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 109 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.36/2567 (เลขที่โครงการ 66119445807)

  ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.31/2567 (เลขที่โครงการ 66119466766)

  ดาวน์โหลด

Loading

(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 109 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 9 มกราคม 2567)

Loading

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Teriparatide 20 mcg/doses injection (2.4 ml) จำนวน 330 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.34/2567 (เลขที่โครงการ 66129303871)

  ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Glucosamine 750 mg + Chondroitin 600 mg powder จำนวน 285,000 ซอง ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.33/2567 (เลขที่โครงการ 66129245456)

  ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Diacerein 50 mg capsule จำนวน 450,000 แคปซูล ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.32/2567 (เลขที่โครงการ 66129248269)

  ดาวน์โหลด

Loading