ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคารวิสุทธิกษัตริย์ จำนวน 1 ระบบ

ดาวน์โหลด  14 total views, &nb Read more

 14 total views,  3 views today

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ดาวน์โหลด  17 total views, &nb Read more

 17 total views,  1 views today

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประจำอาคารมหาธรรมราชา อาคาร A และ C ของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดาวน์โหลด  14 total views, &nb Read more

 14 total views,  1 views today

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2566 โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยนเรศวร ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดาวน์โหลด  28 total views, &nb Read more

 28 total views,  1 views today

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2566 โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายหลักมหาวิทยาลัยนเรศวร ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดาวน์โหลด  22 total views, &nb Read more

 22 total views,  1 views today

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของมหาวิทยาลัยนเรศวร (พฤศจิกายน 2565) จำนวน 1 งาน

ดาวน์โหลด  61 total views, &nb Read more

 61 total views,  1 views today

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย

ดาวน์โหลด  146 total views, &n Read more

 146 total views,  1 views today

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ซื้ออ่างล้างสแตนเลสฯ จำนวน 10 ชุด ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย

ดาวน์โหลด  59 total views, &nb Read more

 59 total views,  1 views today

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย

ดาวน์โหลด  106 total views, &n Read more

 106 total views,  1 views today