ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 , 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะเภสัชศาสตร์

ดาวน์โหลด  16 total views

 16 total views

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวน์โหลด  14 total views

 14 total views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบภาพเสียง และควบคุมห้องประชุม ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จํานวน ๑ ระบบ ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.๑๖๐/๒๕๖๖

ดาวน์โหลด  1 total views

 1 total views

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบภาพเสียง และควบคุมห้องประชุม ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จํานวน ๑ ระบบ ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.๑๖๐/๒๕๖๖

ดาวน์โหลด  10 total views

 10 total views

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ระบบ ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ดาวน์โหลด  11 total views

 11 total views

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อระบบภาพเสียง และควบคุมห้องประชุม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ระบบ ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ดาวน์โหลด  19 total views

 19 total views

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน ของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด  4 total views

 4 total views

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ ปรับปรุงเครื่องจักรในระบบบำบัดของเสียทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่

ดาวน์โหลด  11 total views

 11 total views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยฯ จำนวน 1 ชุด ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ดาวน์โหลด  8 total views

 8 total views