ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กพร้อมปรับเปลี่ยนให้เป็นเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดและชั่งน้ำหนักทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตหนัก จำนวน 1 ตู้ ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเลขที่ 65077418061

BB.135

 

ดาวโหลดเอกสาร

Loading