ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องยกกระชับใบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดชนิดโฟกัสอัลตร้าซาวน์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.151/2565 (เลขที่โครงการ 65107210830) (ครั้งที่ 2)

ebp151-65-1

 

ดาวน์โหลด

Loading