ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกั้นนก อาคารอเนกประสงค์ ของ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.26/2566 (เลขที่โครงการ 66027260604)

ebrd26-66-1

 

ดาวน์โหลด

 12 total views,  1 views today