ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.34/2566 (เลขที่โครงการ 66027301688)

ebrd34-66-1

 

ดาวน์โหลด

 11 total views,  1 views today