จ้างปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าอาคารสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 66069205496

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66017429900

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไฟฉุกเฉิน จำนวน 62 เครื่อง ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65117442611

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ะกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 7 เครื่อง ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการ 6602713790

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 3) ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65117340933

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65107284762

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65107285911

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ของห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65097725840

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน 60 เครื่อง ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65077283449

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ซื้อหุ่นมือเด็กฝึกจำลองการฉีดยา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65087660950

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading