ซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 80 รายการ ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 66037162520

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097508559

    ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ซื้อโต๊ะนักเรียน จำนวน 260 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65117065542

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65097407802

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๙๐ เครื่อง ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเลขที่ 65057007707

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 95 รายการ ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 65037466051

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน 2 รายการ ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65027444121

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ซื้อโต๊ะนักเรียน จำนวน 240 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 64127278427)

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ64097830116)

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 64097679255 )

  ดาวน์โหลดเอกสาร 

Loading