ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.1/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.1/2565

ebp1-2565

 

Download เอกสารแนบ

Loading