ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องตรวจผู้ป่วยแรงดันลบ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.157/2564 (เลขที่โครงการ 64097269833)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องตรวจผู้ป่วยแรงดันลบ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.157/2564 (เลขที่โครงการ 64097269833)

ebp157-64

Download เอกสารแนบ

Loading