ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแว่นตาจำลองภาพโฮโลแกรม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 ชุด ของคณะสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแว่นตาจำลองภาพโฮโลแกรม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 5 ชุด ของคณะสังคมศาสตร์

ดาวน์โหลด

Loading