(ยกเลิก) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องนับเม็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารเลขที่ งปม.152/2566)

ดาวน์โหลด  5 total views

 5 total views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตาชนิด Swept source Biometry พร้อมถ่ายภาพตัดขวางลูกตาและแสดงผลพยาธิสภาพของกระจกตา จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด  4 total views

 4 total views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Dapagliflozin 10 mg tablet จำนวน 1,600 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด  4 total views, &nbs Read more

 4 total views,  1 views today

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Cilostazol SR 100 mg capsule จำนวน 3,000 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด  4 total views

 4 total views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Aflibercept 40 mg/ml injection จำนวน 200 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด  3 total views

 3 total views

(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง ของคณะทันตแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารเลขที่ งปม.153/2566)

ดาวน์โหลด  4 total views

 4 total views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (จำนวน 443 รายการ) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด  8 total views

 8 total views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด  12 total views

 12 total views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 80 รายการ ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด  8 total views

 8 total views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Escitalopram 20 mg tablet จำนวน75,600 เม็ด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด  11 total views, &nb Read more

 11 total views,  2 views today