ประกวดราคาจ้างทำเก้าอี้ทำงาน แบบที่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 150 ตัว ของคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 65027292812)

BB.85

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading