ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ชนิด 2 ตา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 106 กล้อง ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 65017398048)

BB.86

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading