ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิคในเลือดแบบอัตโนมัติชนิดแห้ง จำนวน ๑ เครื่อง ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65037151508

BB.99

 

ดาวน์โหลอดเอกสาร

Loading