ซื้อชุดสร้างสถานการณ์จำลองและควบคุมแบบไร้สายสำหรับหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงผู้ใหญ่ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65057123481

BB.104

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading