ซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนพร้อมที่ป้องกันการฟุ้งกระจายของจุลินทรีย์ขนาด 24 tube/rotor จำนวน 2 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65037518439

RD.98

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading