ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการเงิน จำนวน 1 งาน ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65037057419

RD.100

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading