ซื้อซื้ออุปกรณ์ควบคุมการสื่อสารภายในเครื่อง (Acuity Supervisor) จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65047105105

RD.103

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading