จ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วบริเวณด้านหลังหอพัก มน.นิเวศ 1-4 จำนวน 1 งานของกองอาคารสถานที่ โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 64117344330

RD.104

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading