ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแถบทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด (Gluco Strip) จำนวน 250,000 ชิ้น ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแถบทดสอบระดับน้พตาลในเลือด 250,000 ชิ้น ของคณะแพทย์

ดาวน์โหลด

Loading