ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารมิ่งขวัญชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.๘๒/๒๕๖๕

ebrd82-2565

ดาวน์โหลด

Loading