ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศสำหรับห้องปฏิบัจิการชีวนิรภัยระดับ 3 พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ จำนวน 1 ระบบ ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.132/2565

webp132-2565

ดาวน์โหลด

Loading