ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมรางระบายน้ำ จำนวน 1 งานของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.95/2565

webrd95-2565

ดาวน์โหลด

Loading