ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 27 เครื่อง ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บแล็ต แบบที่2 จำนวน 27 เครื่อง ของคณะบริหารธุรกิจฯ รด.93-65

ดาวน์โหลด

Loading