ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารองค์กรกิจกรรมส่วนกลาง จำนวน 1 งาน ชองกองกิจการนิสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.98/2565

webrd98-2565

ดาวน์โหลด

Loading