ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65087348259

RD.176

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading