ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคากันซึมหอสมุดอาคารแสงเทียน จำนวน 1 งาน ของสำนักหอสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097191929

RD182

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading