ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกรอความถี่สูงหัวกรอกากเพชร จำนวน 1 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.152/2565 (เลขที่โครงการ 65107371075) (ครั้งที่ 2)

ebp152-65

 

ดาวน์โหลด

Loading