ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักนิสิต และอาคารขวัญเมือง จำนวน 1 งาน ของกองกิจการนิสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

webrd8-2566

ดาวน์โหลด

Loading