ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องศึกษาการทำงานของระบบหัวใจในสัตว์ทดลอง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องศึกษาการทำงานของระบบหัวใจในสัตว์ทดลอง ตำบลท่าโพธิ์ฯ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวน์โหลด

Loading