ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและวิเคราะห์ผลเชิงปริมาณระบบนาโนเพลท แบบที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและวิเคราะห์ผลเชิงปริมาณระบบนาโนเพลท แบบที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ฯ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวน์โหลด

Loading