ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารเรืองแสงชนิดอัตโนมัติ แบบที่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารเรืองแสงชนิดอัตโนมัติ แบบที่2 ตำบลท่าโพธิ์ฯ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวน์โหลด

Loading