ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลองสมรรถนะสูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลองสมรรถณะสูง ต.ท่าโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวน์โหลด

Loading