ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำเรือนชิ้นงานแบบร้อน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

webp21-2566

ดาวน์โหลด

Loading