ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 งาน ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.114/2565 (เลขที่โครงการ 65117340933) (ครั้งที่ 3)

ebrd114-65

 

ดาวน์โหลด

Loading