ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบการละลายของตัวยาแบบสุ่มตัวอย่างอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทดสอบการละลายของตัวยาสุ่มตัวอย่างอัตโนมัติฯ ของคณะสาธารณสุข (ครั้งที่2)

ดาวน์โหลด

 17 total views,  1 views today