ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริตเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cebp40-2566

ดาวน์โหลด

Loading