ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ลิตร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 เครื่อง ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

webp34-2566

ดาวน์โหลด

Loading