ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2566 โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายหลักมหาวิทยาลัยนเรศวร ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

plan66-65120018106

ดาวน์โหลด

Loading