ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุแคปซูลแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแคปซูลแบบอัตโนมัติ ต.ท่าโพธิ์ฯ คณะสาธารณสุข (ครั้งที่2)

ดาวน์โหลด

 54 total views,  1 views today