ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (70 แกรม) จำนวน 12,000 รีม ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (70แกรม) จำนวน 12,000 รีม ของคณะแพทย์

ดาวน์โหลด

Loading