ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการทำงานของหัวใจโดยใช้บอลลูน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยการทำงานของหัวใจโดยใช้บอลลูน ตำบลท่าโพธิ์ฯ ของคณะแพทยศาสตร์

ดาวน์โหลด

Loading